• Balans Ekonomi
  • Balans Ekonomi
  • Balans Ekonomi
  • Balans Ekonomi
Vision

Vår vision är att vara ett landsbygdsföretag som får andra landsbygdsföretag att växa sig starkare. Vi vill uppfattas som kunniga, moderna, kreativa, pålitliga och prisvärda.

 

Affärsidé

Tillhandahålla flexibla lösningar inom företagsledning, ekonomi och administration för mindre och medelstora företag på ett sätt så att företagaren kan utveckla hela sitt företag och känna sig trygg i att kunna utveckla och arbeta med områden han/hon själv är bäst på.

 

Kvalitet

Som medlemmar i SRF Konsulterna, arbetar vi enligt god redovisningssed och enligt kvalitetsnormen REKO.
För att behålla våra auktorisationer krävs att vi hela tiden håller oss uppdaterade inom redovisnings- och skatteområdet.
Allt detta för att du ska kunna känna dig trygg i att du får bästa tänkbara hjälp.

Balans Ekonomi logotyp